Projecten

Verslag van activiteiten

De activiteiten die Code-X Projects heeft uitgeoefend hebben voornamelijk betrekking gehad op:

 • De coördinatie van specifieke projecten, die in 2006 – 2010 door Code-X International en Code-X Music gezamenlijk zijn ondernomen in Suriname;
 • De ontwikkeling en ondersteuning van de Kathedrale Koorschool van het bisdom Paramaribo in Suriname;
 • De ontwikkeling en ondersteuning van het Conservatorium van Suriname;
 • De overdracht van kennis en materiaal ten behoeve van het (fiets-)technisch onderwijs in Suriname.


Beleidsplan

In 2017 is het beleid geconcentreerd op: 

 • De ondersteuning van het muziekonderwijs in Suriname in samenwerking met de Stichting Kathedrale Koorschool Suriname en de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium van Den Haag; 
 • De uitgave van een publicatie over de geschiedenis van Nederlanders, die hebben bijgedragen aan de opbouw van de Chinese maatschappij en kerk in de jaren 1880-1954
 • De doorwerking van het UTSN project 'Tools4Progress'. In dit project (juni 2015- december 2016) heeft Code-X Projects samengewerkt met de Kathedrale Koorschool van Paramaribo en met die van Utrecht met als doel de realisering van een nieuw curriculum en een aangepaste vorm van selectie en audities. Dit project is zeer geslaagd afgerond.
  Klik op onderstaande afbeelding voor een interview met onze gewaardeerde en in juli 2018 te vroeg overleden voorzitter Willem de Boer over dit project
  Tools4Progress

Actueel Beleidsplan 2018

 • In 2018 werkt Code-X Projects samen met de School voor Jong Talent, Den Haag, en de stichting Kathedrale Koorschool Suriname in de realisering van een School voor Jong Talent Suriname. Deze School biedt in het lager en middelbaar onderwijs een extra leerweg voor kinderen en jongeren om hun talent te helpen ontwikkelen op het terrein van muziek, sport of dans. Voor de nodige kennisoverdracht vanuit Nederland aan de partners in Suriname doet CXP weer een beroep op het Twinning Programma van Buitenlandse Zaken(UTSN). Vóór 1 juni wordt een groot, twee jaar durend project ingediend, dat na goedkeuring op 1 oktober van start zal gaan. Het project ‘Tools4changes’ voorziet in de overdracht van kennis, die nodig is om de muziekeducatie in Suriname verder te ontwikkelen en op een internationaal erkend peil te brengen.
 • Code-X Projects heeft advies en medewerking verleend aan de Kleine Zusters van de H. Joseph te Heerlen inzake fondswerving voor een project van hun Chinese medezusters in Ma’chang, Shanxi, China. Met behulp van CXP is in Nederland € 35.000,- opgehaald en een toezegging van € 25.000,- vanuit Duitsland. In Ma’chang laten de zusters op hun terrein een tehuis met appartementen en voorzieningen voor 150 bejaarden bouwen en inrichten. Een bezoek o.a. aan de zusters van de voorzitter vond plaats in mei 2018.
 • Aansluitend aan het bezoek aan China in mei 2018 werd een succesvolle crowdfunding gestart voor Long Long, een jongen uit het weeshuis waarmee sinds 2005 geregeld contact wordt onderhouden. Er werd in korte tijd € 6.000 bij elkaar gebracht en overgemaakt, zodat Long Long in juli 2018 aan zijn voet en rug kon worden geopereerd. Doordat hij nu voor het eerst op eigen benen kan staan en lopen, kan hij in september starten met een studie.
 • De studie naar de inzet en inbreng van Nederlanders in de ontwikkeling van missie en zending in China(1870-1954) met een tweede deel over de actuele situatie van godsdienstvrijheid en christendom in China blijft onvoltooid. Er wordt nog wel gekeken hoe een concepttekst van Willem de Boer alsnog een weg kan vinden naar belangstellenden.

Bezoldigingsbeleid

De Stichting is een kleine vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden ontvangen slechts incidenteel een vergoeding voor gemaakte (reis-, verblijfs- of vergader-) kosten als vrijwilliger. In door de overheid of anderszins gefinancierde projecten van CXP kan ingehuurde expertise volgens een vooraf vastgestelde en goedgekeurde begroting worden vergoed.